× ΑΡΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ίδρυση και μετατροπή εταιρειών

Το Λογιστικό Γραφείο Παντελέων Βερρή, στα πλαίσια του ευρύτερου κύκλου υπηρεσιών του έχει δώσει βαρύτητα τα τελευταία χρόνια στην χρηματοδότηση και την εύρεση κεφαλαίων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νομό Λέσβου. Τα προγράμματα αυτά αφορούν στην ενίσχυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και δημιουργία επιχειρήσεων και απαιτούν τη βοήθεια ενός έμπειρου συνεργάτη.

Με δεδομένο ότι τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης είναι αυτά που κατά κανόνα ωθούν κατά κύριο λόγο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας το Λογιστικό Γραφείο Παντελέων Βερρή και οι συνεργάτες του είναι σε θέση να παρέχουν:

 

 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών.
 • Ενημέρωση, συμβουλευτική, παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικών έργων (διαμέσου επίσημων συνεργατών) για:
  • Αναπτυξιακοί Νόμοι 2601/98, 3299/04.
  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας  (ΕΠΑΝ).
  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).
  • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).
  • Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) - ΕΣΠΑ: INTERREG, LEADER