× ΑΡΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

  1. Τήρηση βιβλίων οποιασδήποτε Κατηγορίας ( Β’ και Γ’)
  2. Κάνουμε δειγματοληπτικό έλεγχο των παραστατικών και των καταχωρήσεων τους και προτείνουμε τρόπους για την ορθή καταχώρηση των παραστατικών.
  3. Ενημερώνουμε για τις τρέχουσες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία.
  4. Επίβλεψη του Προσωπικού του Λογιστηρίου και των εργασιών τους.
  5. Σύνταξη & Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος, των ΜΥΦ-ΚΕΠΥΟ.
  6. Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.
  7. Ενημέρωση της επιχείρησης ανά μήνα για την οικονομική εικόνα της  και Προϋπολογισμός για τις φορολογικές υποχρεώσεις περιόδου.
  8. Άμεση ενημέρωση για οποιοδήποτε επιδοτούμενο πρόγραμμα αφορά τις επιχειρήσεις.