× ΑΡΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μηχανογράφηση, μηχανοργάνωση επιχειρήσεων

Η μηχανογράφηση εταιρειών και λογιστηρίων έχει καθιερωθεί ως το βασικό εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης. Στην εποχή πλέον των Mydata όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν μια σύγχρονη μηχανογράφηση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νέου φορολογικού τοπίου. Απαραίτητη προϋπόθεση στη μηχανογράφηση είναι  η επιλογή, η εγκατάσταση και η εφαρμογή του κατάλληλου για κάθε περίπτωση software (λογισμικό ή προγράμματα) καθώς και των περιφερειακών συστημάτων (Η/Υ, εκτυπωτές, δίκτυο, καλωδιώσεις, τροφοδοτικό κτλ).

Στον τομέα της μηχανογράφησης το Λογιστικό Γραφείο Παντελέων Βερρή ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπήρχε βοηθώντας μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις να ξεφύγουν από τη γραφειοκρατία και τις παραλείψεις. Ορισμένες από τις υπηρεσίες που παρέχουμε στον τομέα της μηχανογράφησης είναι:

 • Ανάλυση αναγκών και στόχων ενός νέου συστήματος μηχανογράφησης.
 • Επιλογή κατάλληλου μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ, σύνδεση στο Διαδίκτυο, περιφερειακά, αναλώσιμα κτλ).
 • Επιλογή του κατάλληλου software.
 • Συνεργασία με την μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικού στην Ελλάδα την EpsilonNet.
 • Παραμετροποίηση εφαρμογών και έλεγχος σωστής λειτουργίας.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας στον χειρισμό των ειδικών προγραμμάτων.
 • Κωδικοποίηση Αποθήκης, Πελατών, Προμηθευτών, Αξιόγραφων, Παραγωγής.
 • Σχεδιασμός παραστατικών στις Πωλήσεις και τις Αγορές.
 • Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων .
 • Σχεδιασμός της ενημέρωσης της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής από την Εμπορική Διαχείριση της εταιρείας.
 • Τεχνική υποστήριξη και επικοινωνία για προβλήματα ή αλλαγές που θα προκύψουν.